Enfront de la falta d’habitatge en la UE : A la recerca de la propera generació de millors pràctiques

La Conferencia de FEANTSA  d’enguany , “Enfront de la falta d’habitatge en la UE : A la recerca de la propera generació de millors pràctiques “va tenir lloc a aquest cap de setmana a Bèrgam, Itàlia, i va reunir a més de 400 experts de tot el món, de l’àmbit de les entitats socials, les universitats i les administracions, d’Europa, Amèrica Llatina i EUA.

La falta d’habitatge és un desafiament social imperiosa en tota la UE . Es nega a les persones l’accés als drets fonamentals i incorre en costos socials significatius . En el marc del seu compromís amb la lluita contra la pobresa i l’exclusió social , la UE exerceix un paper important en el suport als Estats Membres a desenvolupar i mantenir les estratègies de lluita contra la falta d’habitatge .
Els participants en la conferència van discutir una àmplia gamma de desafiaments en la lluita contra la falta d’habitatge a nivell europeu i més enllà , així com les solucions a la falta d’habitatge que existeixen, alguns d’ells nous i innovadors .

El President Barroso, que va participar a la discussió a través de missatges de vídeo,  va enviar un fort senyal que , donat l’impacte social de la crisi en els nivells de desocupació i pobresa i el compromís amb la lluita contra la pobresa en l’Estratègia Europa 2020, la inacceptable situació de les persones sense llar no ha de ser oblidada.

La conferència de Bèrgam ha demostrat avui que les parts interessades en tota la UE estan disposades a treballar juntes i fer un impacte decisiu en la falta d’habitatge .

A mesura que ens endinsem en la segona meitat del període de l’estratègia Europa 2020 , FEANTSA espera que es continuï  enfortint la cooperació a nivell de la UE sobre les persones sense llar .

En conjunt, les institucions de la UE i els Estats membres poden assegurar-se que la crisi no deixa un llegat de més persones que s’enfronten a la situació de  sense llar en les properes dècades . Un millor seguiment i suport a les polítiques de la falta d’habitatge en el Semestre Europeu , la mobilització dels Fons Estructurals , l’aprenentatge mutu i l’intercanvi transnacional , la innovació social , la creació de capacitats i la recerca poden jugar un paper important en la intensificació de la lluita contra la falta d’habitatge a Europa .

La falta d’habitatge no té lloc en el futur de la UE. FEANTSA convida a totes les parts interessades , i en particular la nova Comissió Europea , per ajudar a construir sobre l’impuls de la conferència d’avui per recolzar millor el progrés en la falta d’habitatge en el futur ” , va dir Mike Allen , president de FEANTSA .

FEANTSA_logo_print_quality

Nota de premsa:

European Federation of National Organisations Working with the Homeless 

Press Release – 24th October 2014

For Immediate Release

 Confronting Homelessness Must Remain a Priority in the EU Fight against Poverty

 

At the European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA) policy conference today, more than 400 experts, including high level policymakers, came together to discuss how to make progress on  homelessness in the European Union (EU).  Several EU figures had messages about homelessness.

The 2014 FEANTSA Policy Conference, “Confronting homelessness in the EU: Seeking out the next generation of best practices” started today in Bergamo, Italy.  The first day brought together more than 400 experts from across the world.

Homelessness is a pressing social challenge throughout the EU. It denies people access to fundamental rights and incurs significant societal costs. In the context of its commitment to fighting poverty and social exclusion, the EU plays an important role in supporting Member States to develop and maintain strategies to combat homelessness.

Participants in the conference discussed a wide range of challenges in the fight against homelessness at European level and beyond, as well as the solutions to homelessness that exist, some of them new and innovative.

Outgoing European Commission President, José Manuel Barroso contributed to the discussion via video message.  President Barroso sent a strong signal that, given the social impact of the crisis on unemployment and poverty levels and the commitment to fighting poverty in the Europe 2020 strategy, the unacceptable situation of people experiencing homelessness must not be forgotten.  “We need to join efforts in building a truly inclusive Europe, making sure no one is left out”, he said.  He expressed his certainty that the new European Commission will be “right behind” those working to fight homelessness.

László Andor, European Commissioner for Employment and Social Affairs for the past five years, also contributed via video message. He summed up the ways in which the Commission has supported the fight against homelessness during his mandate, such as the guidance on homelessness in the Social Investment Package and mentioned the potential role the European Structural Funds can play in providing services and support for homeless people and people at risk of homelessness in the future.  He said that the Commission and FEANTSA had managed to “promote integrated homelessness policies together” and “built up a community of social innovators”.  He closed by saying that he was convinced that the new Commission will keep homelessness high on the agenda.

The Bergamo conference has shown today that stakeholders across the EU are ready to work together and make a decisive impact on homelessness. Doreen Huddart, Member of the EU Committee of the Regions (CoR) explained the added value of EU cooperation to support progress on homelessness , saying “Local and Regional Authorities play a crucial role in the provision of strategies and solutions to the problems of homelessness, social exclusion and poverty across EU Member states. The Committee of Regions supports calls from the European Parliament to progress strategies to develop effective toolkits for use by Local Government, NGOs and Housing Associations in their efforts to overcome housing problems, while promoting best practice to prevent criminalisation of homeless people”.

The Juncker Commission has now taken office. As we move into the second half of the Europe 2020 strategy period, FEANTSA hopes that EU-level cooperation on homelessness will be continued and strengthened. The EU has drifted away from the target it set itself in 2010 of lifting 20 million people out of poverty. However, there is still time to make a difference.  Together, the EU institutions and Member States can ensure that the crisis does not leave a legacy of more people facing homelessness for decades to come. Better monitoring and support for homelessness policies in the European Semester, mobilisation of Structural Funds, mutual learning and transnational exchange, social innovation, capacity building and research can all play an important role in stepping up the fight against homelessness in Europe.

“Homelessness has no place in the future of the EU. FEANTSA invites all stakeholders, and particularly the new European Commission, to help build on the momentum of today’s conference to support better progress on homelessness in the future”, said Mike Allen, FEANTSA President.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under General

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s